Bestuur

Voorzitter:
Mies van der Krogt
Noordbuurtseweg 30
2381 ET Zoeterwoude
tel. 071 – 580 21 38
e-mail: voorzitter@oudzoeterwoude.nl

Vice-voorzitter:
Harry van den Akker
Zonnegaarde 58
2381 LP Zoeterwoude
tel. 071 – 580 10 37
e-mail: secretaris@oudzoeterwoude.nl

Secretaris:
Bestuursfunctie vacant
e-mail: secretaris@oudzoeterwoude.nl
(e-mail berichten worden automatisch doorgezonden naar de vice-voorzitter)

Penningmeester:
Peter Kortekaas
Kalmoeslaan 12
2381 JG Zoeterwoude
tel. 071-580 39 79
e-mail: penningmeester@oudzoeterwoude.nl

Bestuurslid:
Vacant

Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude verricht zijn werkzaamheden geheel onbezoldigd.

Facebooktwitter