Bestuur

Voorzitter:
Gerard van der Hoeven
‘t Watertje 34
2381 EH Zoeterwoude
tel. 06 – 28 33 41 72
e-mail: voorzitter@oudzoeterwoude.nl

Vice-voorzitter:
Harry van den Akker
Zonnegaarde 58
2381 LP Zoeterwoude
tel. 071 – 580 10 37

Secretaris:
Sietse Altena
Blankaartweg 16
2381 AM Zoeterwoude
tel. 071 – 785 46 11
e-mail: secretaris@oudzoeterwoude.nl

Penningmeester:
Peter Kortekaas
Kalmoeslaan 12
2381 JG Zoeterwoude
tel. 071-580 39 79
e-mail: penningmeester@oudzoeterwoude.nl

Bestuurslid:
Vacant

Bestuurslid:
Anja Zandbergen
Krepelstraat 3
2381 AS Zoeterwoude
tel. 06 – 148 909 30
e-mail: anjazandbergen@oudzoeterwoude.nl

Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude verricht zijn werkzaamheden geheel onbezoldigd.

Facebooktwitter