Nieuws over Oud Zoeterwoude

Basisschoolleerlingen groep 3 bezoeken Suetanborgh

Leerlingen van groep 3 van basisschool 'Het Avontuur'Deze week brachten de kinderen van groep 3 van basisschool ‘Het Avontuur’ in groepjes een bezoek aan de Oudheidkamer van Oud Zoeterwoude, waar zij uitleg kregen over “Winkeltjes van vroeger”.
Aan de hand van allerlei gebruiksvoorwerpen kregen zij een beeld van hoe de middenstand in vroeger jaren functioneerde.

Opnieuw 5 jaar Suetans t/m 2005 gedigitaliseerd

Aan de digitaal doorzoekbare Suetans zijn opnieuw 5 jaargangen toegevoegd. Veel verhalen en onderzoeken uit en over het Zoeterwoude van vroeger. U kunt nu op tekst zoeken in de jaargangen 1970 t/m 2005. De artikelen zijn desgewenst ook naar uw eigen pc te downloaden. Voor de site klik hier

Inbouw nieuwe vestiging Dorpsstraat vordert gestaag

Binnenkort zal ook Oud Zoeterwoude verhuizen naar de nieuwe vestiging aan de Dorpsstraat. Om alles weer goed te kunnen te archiveren en op te slaan, wordt er door onze vrijwilligers hard gewerkt aan de inrichting van het nieuwe onderkomen. In de loop van maart hopen we het nieuwe pand te kunnen betrekken. Klik op de foto voor een groter beeld.

Nieuwe beeldbank “Akten van Indemniteit” in een nieuw jasje

Aan ons digitaliseringsproject is opnieuw een beeldbank toegevoegd. Het betreft de “Akten van Indemniteit”. Tevens zijn alle beeldbanken nu in een nieuwe frisse kleurencombinatie uitgevoerd.
Een “Akte van indemniteit” (ook akte van cautie, borgtocht, ontlastbrief of borgbrief genoemd) was een officiële verklaring van de diaconie of het gerecht van de plaats van herkomst van nieuwe ingezetenen.
In deze verklaring werd vastgelegd dat genoemde instantie de eventueel noodzakelijke bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor hen in de nieuwe vestigingsplaats zou betalen.
Nederlandse plaatsen vroegen om deze akte wanneer iemand, van elders komend, zich in die plaats wilde vestigen. De groeiende armoede vanaf het eind van de 17e eeuw was daar mede debet aan.
De akte was bedoeld om te voorkomen dat de nieuwe plaats van vestiging deze kosten voor haar rekening zou krijgen. Klik hier voor de nieuwe beeldbank. 

 

Facebooktwitter