Nieuws over Oud Zoeterwoude

Openingstijden Suetanborgh gewijzigd
Suetanborgh is in de maanden juni, juli en augustus gesloten. Voor eventuele individuele tussentijdse afspraken m.b.t. het aanleveren van informatie of documenten kunt u een afspraak maken. Raadpleeg hiervoor de contactpagina.

Beeld-  en databank ‘Transportregisters 1651 – 1811’

Deze beeldbank bevat gegevens uit transportregisters over het grondgebied van Zoeterwoude in bovengenoemde periode. Het zijn boeken waarin middels notariële akten, de overdracht van onroerend goed is vastgelegd.
Een aantal betreft transacties van onroerend goed dat in bezit was van Leidse ingezetenen. Deze gegevens zijn verkregen van Erfgoed Leiden en in deze beeldbank uitgewerkt en aangevuld met afbeeldingen van de bijbehorende akten.
Een belangrijke uitbreiding betreft de overige Zoeterwoudse transporten. Hiertoe worden notariële akten gelezen en de kerngegevens toegevoegd.
Indien mogelijk wordt een verband gelegd met de data in de andere beeldbanken en met name een koppeling naar de Genealogie van Zoeterwoude.
In de loop van de tijd zal worden geprobeerd de locaties van de diverse onroerende goederen in kaart te brengen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de reeds beschikbare beeldbank ‘Kadasterkaarten 1832’ waarnaar, zodra de locatie bekend is, een verwijzing zal worden gemaakt. De beeldbank is nog volop in bewerking en wordt voortdurend aangevuld met nieuwe gegevens. 
Klik hier voor de nieuwe beeldbank.

Gevraagd… oude foto’s en familie albums

Heeft u van uw vader of moeder, oma of opa nog oude fotoalbums liggen waar u geen raad mee weet? Laat ons er dan even naar kijken.
Onlangs ontvingen wij enkele albums en daaruit konden wij vele oude afbeeldingen van Zoeterwoude scannen en gebeurtenissen vastleggen. Ook proberen we aan de hand van de gezichten, de namen van de personen te achterhalen die op deze foto’s staan.
Kijk maar eens op onze genealogiepagina en klik onderaan die pagina op linkje naar de Foto’s.
Stuur een e-mail naar webmaster@oudzoeterwoude.nl, vermeld uw naam en telefoonnummer en we nemen contact met u op.

Verzameling visitekaartjes

Visitiekaartjes

Naast bidprentjes, foto’s e.d. wil Oud Zoeterwoude visitekaartjes gaan verzamelen.
De (kleine) kaartjes met of zonder enveloppe werden vroeger verstuurd of afgegeven bij verjaardagen of jubilea.
Vaak werd er dan met de hand op het kaartje bijgeschreven p.f. (per felicitatie), h.g. (hartelijk gefeliciteerd), z.n. (zalig nieuwjaar) of p.c. (per condoleance).
Dit soort visitekaartjes met of zonder een geadresseerde enveloppe en ook kaartjes van deze tijd willen we graag verzamelen.
Een voorwaarde is wel, dat het kaartje herkenbaar betrekking heeft op Zoeterwoude.
Heeft u dit soort kaartjes en wilt u er afstand van doen, dan kunt u ze afgeven bij Cocky de Bruijn, Zonnegaarde 23 of u doet ze in de brievenbus van het Cultuurhuis, Dorpsstraat 19 t.a.v. Oud Zoeterwoude. Per post naar het secretariaat sturen mag natuurlijk ook.
Wij zijn benieuwd!
Thea Onderwater en Cocky de Bruijn

Facebooktwitter