Nieuws over Oud Zoeterwoude

Decembernummer SUETAN

De nieuwe Suetan van december is onder onze donateurs verspreid. Daarin interessante verhalen, o.a. over de Ruilverkaveling, Het Verlaat en Het verenigingsleven rond de Dorpskerk.
Nog géén donateur. Klik hier en stuur een e-mail aan de secretaris.

Update webpagina Genealogie

De webpagina “Genealogie” heeft haar jaarlijkse update gehad. Er zijn ca. 1.000 personen aan het bestand toegevoegd en er hebben veel aanvullingen en enkele correcties plaatsgevonden.
Het bestand telt momenteel 51.180 personen die gewoond hebben in, of op enigerlei wijze binding hadden met Zoeterwoude.
De genealogiegegevens gaan terug tot ongeveer 1620.
De pagina vindt u hier.

Oproep… Foto’s van Kerkgangers

Wij zijn op zoek naar foto’s van kerkgangers. Mensen, die lopend of fietsend in de Zuidbuurt naar de St. Jans kerk, op de Hoge Rijndijk naar de Meerburg kerk of op de Vrouwenweg van of naar de kerk van de Kruisheren gaan Lees meer…

Nieuwe beeldbank Objecten collectie

Oud Zoeterwoude heeft weer een nieuwe beeldbank (de achtste) op internet geplaatst.
Nu is de verzameling Objecten aan de beurt. Ook deze collectie wordt gedigitaliseerd.
Het eerste resultaat ziet u hier.

Inloopavond Suetanborgh donderdagavond 8 maart

20141116_155819aDe eerstvolgende inloopavond is op 8 maart 2018.
Heeft u vragen of wilt u de tentoonstelling bekijken. Het is allemaal mogelijk. Misschien heeft u nog fotomateriaal of bidprentjes voor ons, die kunnen wij dan ook voor u scannen. Suetanborgh is geopend van 19.00 – 21.00 u.

Tentoonstelling “Boerenleven in Zoeterwoude” 18 maart (laatste gelegenheid)

Op zondag 18 maart is de tentoonstelling ‘Boerenleven in Zoeterwoude’ voor de laatste keer te bezichtigen.
Door de eeuwen heen hebben de boeren het agrarische karakter van Zoeterwoude vorm gegeven. Nog altijd verdienen een redelijk aantal boeren er hun boterham.
Bijzondere foto’s, fragmenten, voorwerpen en attributen van de boerderij zijn de komende maanden te zien in Oudheidkamer Suetanborgh. Lees meer… 

Boek ‘In en om De Boerderij van Zoeterwoude’

Het boek ‘In en om De Boerderij van Zoeterwoude’ geschreven door onze dorpsgenoot Jan van Gent is nog steeds te koop. Meer informatie vind u hier.

 

Nu 30 jaargangen SUETAN gedigitaliseerd

Opnieuw zijn 5 jaargangen (1995-2000) van de Suetan gedigitaliseerd. De eerste 30 jaargangen vanaf 1970 zijn daarmee op tekst doorzoekbaar en op artikelniveau naar uw pc of tablet te downloaden. U vindt de collectie Suetankwartaalbladen hier.

 

 

Facebooktwitter