Oud Zoeterwoude

Welkom op de website van Oud Zoeterwoude. Op deze site vindt u veel leuke en interessante wetenswaardigheden, een uitgebreide kroniek van Zoeterwoude, een enorme hoeveelheid genealogische gegevens, beeldbanken van foto’s en bidprentjes en nog veel meer.

Stichting Oud Zoeterwoude

De Stichting Oud Zoeterwoude werd opgericht op 12 februari 1970 en heeft ten doel het bevorderen van:

  • De kennis van en de belangstelling voor feiten en gegevens van de geschiedenis van Zoeterwoude en omstreken.
  • Het behoud en herstel der aldaar nog aanwezige monumenten van geschiedenis en kunst.
  • Het opsporen, verzamelen en behoud van voorwerpen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis en kunstgeschiedenis en het zo mogelijk permanent of anderszins doen tentoonstellen van die zaken en al hetgeen daarmee in verband staat, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 2 van de statuten).

Oud Zoeterwoude zal u u via de “Nieuws” pagina op de hoogte houden van actuele informatie op de website en voorgenomen activiteiten. Wij rekenen natuurlijk ook op uw respons. Er moet nog heel veel interessant materiaal onder de inwoners van Zoeterwoude beschikbaar zijn, op zolders, in oude laden en schoendozen.
Wij hopen dat u aan ons denkt, want Oud Zoeterwoude zet zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed.
Mocht u zelf geïnteresseerd zijn in Oud Zoeterwoude of een steentje willen bijdragen, dan vindt u elders op de site mogelijkheden om met ons contact te leggen.
Oud Zoeterwoude hoopt u met de nieuwe website wat meer inzicht te kunnen geven in haar doelstellingen en activiteiten.

Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties die deze site kunnen verbeteren, stuur ons dan s.v.p. een e-mail (klik hier).

Facebooktwitter