Donateurs

Donateur:
Voor wie Oud Zoeterwoude in haar werk wil steunen, is er de mogelijkheid donateur te worden. Hiervoor geldt een minimumbijdrage van € 15,– per jaar en € 50,– per jaar voor bedrijven. Als donateur ontvangt u vier maal per jaar het blad Suetan.
Binnen de gemeente Zoeterwoude wordt het blad door onze medewerkers thuis bezorgd. Buiten de gemeente Zoeterwoude bedraagt de minimumbijdrage € 20,– en wordt het kwartaalblad per post toegezonden.
Voor verzending naar het buitenland hanteren wij de actuele posttarieven.
Het bestuur van Stichting Oud Zoeterwoude bedankt u al vast voor uw donatie!

U kunt ook, voor een bedrag van € 50,00 ‘Gouden Donateur’ worden. Op die manier steunt u onze stichting met een extra bijdrage. U krijgt daarvoor bijvoorbeeld een gereserveerde plaats bij een filmvoorstelling, lezing, excursie enz.

Betaling:
U kunt uw donatie rechtstreeks overmaken naar rekeningnummer
NL53 RABO 0375 3045 17  t.n.v. Penningmeester Stichting Oud Zoeterwoude.
Iedere bijdrage is van harte welkom!

Bent u nog geen donateur maar wilt u dat wel graag worden, stuur ons dan een e-mail (klik hier) of voor de adresgegevens van Oud Zoeterwoude klik hier.

Facebooktwitter