Donateurs

Donateur:
Voor wie Oud Zoeterwoude in haar werk wil steunen, is er de mogelijkheid donateur te worden. Hiervoor geldt een minimumbijdrage van € 15,– per jaar en € 50,– per jaar voor bedrijven. Als donateur ontvangt u vier maal per jaar het blad Suetan.
Binnen de gemeente Zoeterwoude wordt het blad door onze medewerkers thuis bezorgd. Buiten de gemeente Zoeterwoude bedraagt de minimumbijdrage € 20,– en wordt het kwartaalblad per post toegezonden.
Het bestuur van Stichting Oud Zoeterwoude bedankt u al vast voor uw donatie!

Betaling:
U kunt uw donatie overmaken d.m.v. een door ons aan u te versturen acceptgirokaart. U kunt uw donatie natuurlijk ook rechtstreeks overmaken naar rekeningnummer
NL18 INGB 0002 6331 49 of naar rekeningnummer NL53 RABO 0375 3045 17, t.n.v. Penningmeester Stichting Oud Zoeterwoude. Iedere bijdrage is van harte welkom!

Bent u nog geen donateur maar wilt u dat wel graag worden, stuur ons dan een e-mail (klik hier) of voor de adresgegevens van Oud Zoeterwoude klik hier.

Facebooktwitter