Vrijwilligers gevraagd

Hebt u belangstelling voor Oud Zoeterwoude en af en toe wat tijd beschikbaar om een van onze commissies te versterken? Dan komen wij graag in contact met u! Klik hier en stuur ons een e-mail.

Wij zoeken mensen voor de volgende aandachtsgebieden:

Vacante bestuursfunctie:

Naast algemene zaken waarover elk bestuurslid meedenkt en meebeslist, zal in deze functie de nadruk liggen op het verzorgen van publiciteit. Verder wordt verwacht dat het nieuwe bestuurslid zitting neemt in een van de deelcommissies, waarbij er keuze is uit diverse aandachtsgebieden.
Gezien de huidige bestuurssamenstelling is het leuk als deze functie wordt ingevuld door een vrouw, om ons enige vrouwelijke bestuurslid gezelschap te houden. Het is zeker geen absolute voorwaarde!

Vrijwilliger fotocommissie

Ons archief beschikt over ruim 5000 gedigitaliseerde foto’s. Bij een groot deel van deze foto’s ontbreekt de beschrijving nog. Deze is nodig om snel de juiste informatie in deze hoeveelheid foto’s te kunnen vinden.
Wij zoeken mensen die veel weten over het Zoeterwoude van vroeger en die onze foto’s kunnen voorzien van een korte beschrijving. Daarbij ligt de aandacht bij herkenning van locaties, personen, mogelijke tijdsbepaling en wellicht andere bijzonderheden.
Het is leuk maar nauwkeurig werk, want we zijn vooral gebaat bij de juiste informatie.
De foto’s worden bekeken en beschreven met behulp van een computer…. niet ingewikkeld en iedereen kan het leren. Natuurlijk is computerervaring wenselijk, maar niet absoluut noodzakelijk. Een laptop wordt ter beschikking gesteld.

Vrijwilliger tentoonstellingscommissie

Oud Zoeterwoude organiseert tentoonstellingen, die doorgaans een looptijd hebben van 1 à 1½ jaar. Het onderwerp voor de tentoonstellingen wordt steeds in overleg met elkaar vastgesteld. Voor versterking van deze commissie zoeken wij iemand die creatief en flexibel is. Daarnaast zijn uw algemene kennis van en interesse in (Oud) Zoeterwoude belangrijke factoren in deze functie.
De commissieleden bespreken met elkaar de opzet van de tentoonstelling, verzamelen daarvoor informatie, zijn verantwoordelijk voor de opbouw ervan en worden gevraagd bij toerbeurt aanwezig te zijn tijdens de openstelling van de tentoonstelling (1 x per maand op zondag van 14.00 – 17.00 uur).
Voor ons zijn tijd, creativiteit, flexibiliteit en kennis van Zoeterwoude van groot belang en de eigenschappen van een nieuwe vrijwillig(st)er.

Vrijwilliger, redacteur kwartaalblad Suetan

Als donateur van Oud Zoeterwoude ontvangt men het blad “Suetan”, dat 4 keer per jaar uitkomt.
Ter uitbreiding van ons team vrijwilligers zoeken wij enkele nieuwe enthousiaste redacteurs, die af en toe een artikel voor ons kwartaalblad willen schrijven.
Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van materiaal uit ons archief, maar ook eigen onderzoeken of interviews met interessante dorpsgenoten behoren natuurlijk tot de mogelijkheden. Alles in overleg.

Wij zoeken mensen die:

  • zich betrokken voelen bij de historie van Zoeterwoude in het algemeen en de Stichting Oud Zoeterwoude in het bijzonder,
  • beschikken over goede kennis van de Nederlandse taal en over de vaardigheid om boeiend te schrijven, zodat het uitnodigt om te worden lezen,
  • creatief en initiatiefrijk zijn,
  • goed kunnen communiceren en heel goed kunnen luisteren naar anderen, met als doel leuke en mooie verhalen los te kunnen krijgen,
  • een beetje nieuwsgierig en inventief zijn, om voor lezers van ons blad nieuwe interessante informatie over het verleden van Zoeterwoude en haar inwoners te verzamelen,
  • visueel zijn ingesteld om bij hun verhaal interessant beeldmateriaal te plaatsen (evt. via collega’s van de fotocommissie),
  • goed in teamverband kunnen werken (eindredacteuren van de “Suetan”),
  • die redelijke basiskennis hebben van computers en in het bijzonder Microsoft Word
    .
Facebooktwitter