Sponsoren

Oud Zoeterwoude bestaat bij de gratie van vrijwilligers en financiert haar activiteiten vanuit een bescheiden budget.
Wilt u of uw bedrijf een financiële bijdrage leveren aan het in stand houden van ons aller cultuurhistorisch erfgoed, maak dan uw bijdrage over op bankrek. nr. NL53 RABO 0375 3045 17 t.n.v. Penningmeester Stichting Oud Zoeterwoude.
Iedere bijdrage is van harte welkom!
U kunt ook contact opnemen met het secretariaat d.m.v. het sturen van een e-mail (klik hier). Bij sponsoring kunnen uw bedrijfsnaam en logo desgewenst aan deze pagina worden toegevoegd.

Facebooktwitter