Oud Zoeterwoude kijkt terug op 1951 en 1961

Er blijft veel vraag naar de films die in 1951 en 1961 in en over Zoeterwoude zijn gemaakt. Tot driemaal toe – op 4 resp. 18 april in de Meester en op 26 oktober in de Meerburgkerk  – trokken de films volle zalen.
Maar liefst 450 bezoekers hebben intens genoten van de oude rolprenten, soms zelfs met een traantje.
De schitterend opgeknapte Goede Herderkerk voorheen bekend als Meerburgkerk (Lees alles over de zeer grondige renovatie in Suetan 182 van december 2016) was op donderdag 26 oktober de plaats waar we de films opnieuw werden vertoond.

Een traantje
De bezoekers die de films hebben gezien, hebben buitengewoon genoten. Honderden mensen kwamen in beeld. De reacties uit de zaal waren heel divers en verrassend. Er werd hier en daar zelfs een traantje weggepinkt bij het zien van een in de loop van de jaren overleden dierbare. Opmerkelijk was het rookgedrag in de jaren vijftig en zestig. Zo marcheerde een tamboer van de toenmalige Sint Jan’s drumband met een sigaret in zijn mond in een optocht door het dorp.

Scholen
Honderden leerlingen van de vier lagere scholen – de Bernardusschool aan de Laan de Goede Herder aan de Rijndijk, de gemeenteschool in de Dorpsstraat, de H. Hartschool voor meisjes aan de Zuidbuurtseweg en de Aloysiusschool voor jongens aan de Schenkelweg – kwamen in beeld.
Een bijzonder fragment was de gymnastiekles door onderwijzer Piet Beereboom van de Aloysiusschool. Hij gaf, gekleed in een keurig pak en een sigaar in zijn mond, aanwijzingen aan de jongens.

Ook bekende inwoners zoals de kruideniers Bas van Schagen en Cornelis Schuur waren te zien, evenals klompenmaker Vreeswijk, melkboer van Hartevelt, schoenmaker Van der Krogt, mevrouw Pieterse van de galanterieënwinkel aan ’t Watertje en bedrijvigheid bij Oosthoek Beton aan de Hoge Rijndijk.
Kortom een feest van herkenning, in het bijzonder voor de zestigers, zeventigers en tachtigers van nu.

 

Facebooktwitter