Oud voorzitter Ko Baart (85) overleden

Op 5 november 2018 is Ko Baart overleden. Hij is 85 jaar geworden.
Ko was 20 jaar voorzitter van Stichting Oud Zoeterwoude. Onder zijn voorzitterschap maakte onze oudheidkundige stichting een bloeiperiode door.
Ko Baart was de langst zittende voorzitter van de stichting.

Condoleren en uitvaart

Zondag 11 november is er van 16.00-17.00 uur gelegenheid tot condoleren in de Sint Jan kerk aan de Zuidbuurtseweg.
De gezongen uitvaart is maandag 12 november, 11.00 uur, in de Sint Jan aan de Zuidbuurtseweg.
Op 16 november 1992 werd Ko voorzitter. Hij was de opvolger van Ton Duindam.
Ko Baart pakte de zaken voortvarend aan. In 1995, bij de viering van het zilveren jubileum van Oud Zoeterwoude, presenteerde hij de ‘Kroniek van Zoeterwoude’.
Een boekwerk met een chronologische weergave van data en gebeurtenissen die een goed beeld geven van de plaatselijke geschiedenis.

Oud Zoeterwoude digitaal

Ko Baart stond open voor vernieuwingen. Deskundige en enthousiaste vrijwilligers kregen alle ruimte op de digitale snelweg. Daarmee ging Oud Zoeterwoude wereldwijd. In de loop der jaren is de digitale communicatie enorm gegroeid.
Naast het digitale tijdperk bleef ook het papier en dus het kwartaalblad Suetan. Jarenlang was Ko, samen met zijn vrouw Corrie de vormgever van Suetan.
Onder het bewind van Ko Baart werden tal van tentoonstellingen gehouden.
Van ‘Zoeterwoude in kaart gebracht vanaf de 16e eeuw’ tot ‘Het onderwijs’, ‘Handel en wandel, een feest van herkenning’ en ‘Bijzondere dorpsgenoten, van vroeger en nu, van Dorp en Rijndijk, zoals jij en ik’.
Ko Baart was na mevrouw Kortmann-Keulen, en de heren Kuipers, Van Gent en Duindam de vijfde voorzitter van Oud Zoeterwoude.

Fotoboek

Bij het afscheid van voorzitter Ko in 2012 ontving hij een prachtig boekwerk met als pakkende titel: ‘Ko Baart, ’n bijzondere dorpsgenoot’.
In dat boek, met een voorwoord van zijn opvolger Jos van der Poel, werd een portret geschetst van Ko als preses van Oud Zoeterwoude.
Tientallen foto’s geven het boekwerk een bijzondere dimensie.

Meerdere terreinen

Ko Baart was overigens op meerdere terreinen actief. Zeg maar: heel actief.
Hij was jarenlang voorzitter van het bestuur van de parochie Sint Jan’s Onthoofding. Daarnaast vervulde hij nog diverse andere vrijwilligersfuncties.
Hij verzorgde 40 jaar de redactie van het parochieblad, het bekende Oranje Boekje, hij was lid van het kerkkoor en hij leidde Avondwakens.
Ko was betrokken bij het project Buurtbus, Tafeltje-Dek-Je, de vriendschapsband van Zoeterwoude met het Poolse Osieczna en hij gaf computercursussen voor senioren.
Hoe druk Ko het ook had, de vrijdagavond was voor hem zijn trimavond bij SJZ.
Hij was al ruim in de tachtig toen hij, noodgedwongen als trimmer moest afhaken omdat zijn geestelijke vermogens hem in de steek lieten.
In 2007 werd Ko Baart, samen met zijn vrouw Corrie, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ko, namens de donateurs en bestuursleden van Oud Zoeterwoude ontzettend bedankt voor alles wat je voor onze stichting – en andere instellingen in Zoeterwoude – hebt gedaan.

Gerard van der Hoeven

Voorzitter Oud Zoeterwoude

Facebooktwitter