Van de voorzitter

Van de voorzitter

Er is sinds de vorige Suetan veel gebeurd.
Hoogtepunt was de presentatie van het boek ‘In en om de boerderij van Zoeterwoude’.
Geschreven door Jan van Gent en uitgegeven door onze stichting.
Een prachtige uitgave waar we trots op zijn.
Op een heldere manier, gelardeerd met veel foto’s in illustraties, is het wat mij betreft verplichte leerstof voor de groepen acht van de basisschool. Het eerste exemplaar werd op 25 oktober uitgereikt aan Wim en Riek van Veen-Straathof van boerderij Altijd Zorg aan de Weipoortseweg.
Jan van Gent heeft bij de familie Van Veen veel waardevolle informatie verzameld en juist daarom wilde hij de heer en mevrouw van Veen bij de presentatie betrekken.
Hoogstwaarschijnlijk hebt u het boek al gekocht en gelezen.
Zo niet, dan is het wellicht een mooi cadeau in de kerstperiode of een goed begin voor 2018.
U kunt het boekje kopen bij de IJsboerderij aan de Weipoortseweg, Kaasboerderij Van Veen aan de Weipoortseweg en bij de streekwinkel Boer en Goed naast La Place… of stuur een e-mail aan de secretaris.

Ereburger
De boekpresentatie in IJsboerderij De Jong werd nog feestelijker toen burgemeester Liesbeth Bloemen bekend maakte dat Jan van Gent werd uitgeroepen tot Ereburger van Zoeterwoude.
Een bijzonder blijk van waardering dat Jan – gelet op zijn hele oeuvre voor de Zoeterwoudse gemeenschap – heeft verdiend.

Films
In de Goede Herderkerk aan de Rijndijk waren op 26 oktober een kleine honderd gasten aanwezig om te genieten van de films over Zoeterwoude uit 1951 en 1961.
Net als eerder dit jaar tijdens de filmavonden in De Meester genoten nu andere bezoekers – al was een enkeling er zelfs voor de derde keer – van de oude rolprenten.
Dankzij de inzet van Peter Versluijs zijn de films zo bewerkt dat ze goed te vertonen zijn.
Met veel zorg gekozen muziek uit de jaren vijftig en zestig gingen de bezoekers ‘terug in de tijd’.
Ook op andere fronten timmeren we aan de weg.
Zo trok de stand van Oud Zoeterwoude tijdens de herfstmarkt in de Eendenkooi op 8 oktober veel belangstelling.
We kijken zelfs verder dan de gemeentegrens.
Op een manifestatie op 4 november in de Hooglandse Kerk in Leiden werd de stand van onze stichting veelvuldig bezocht en deden we nog aardige zaken.
Zo konden wij ons presenteren aan een breed en gemêleerd publiek.
In deze Suetan kunt u interessante artikelen lezen.
Zo wijzen wij op onze website die als digitale informatiebron steeds belangrijker wordt.
Dat blijkt uit reacties die we zelfs uit andere werelddelen ontvangen.
Nog even en 2017 behoort tot het verleden.
Dan voegt Oud Zoeterwoude weer een hoofdstuk toe aan de geschiedenis.
Het bestuur en de vrijwilligers van Oud Zoeterwoude wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2018 toe.

Gerard van der Hoeven
voorzitter

 

 

 

Facebooktwitter