Genealogie van de bevolking van Zoeterwoude

Uitleg Genealogie:                                 (Ga direct naar de Genealogie… klik hier)

Oud Zoeterwoude heeft voor de genealogie van de bevolking van Zoeterwoude, de Burgerlijke Stand als uitgangspunt genomen. Tot op heden zijn de volgende gegevens daaruit voor iedereen openbaar.

  • Geboren 1811 t/m 1910
  • Huwelijken 1811 t/m 1933
  • Overlijden 1811 t/m 1960

Elke 5 jaar (nu weer in 2014) geeft het Regionaal Archief van Leiden de gegevens van de volgende 5 jaar vrij.

De volgende stap is geweest, het lezen en verwerken van de kerkregisters.
Met de update van 22 maart 2014 hebben we van het R.K. Dopen en Trouwen inmiddels gegevens toegevoegd, in jaartal terug gaand van 1695 naar 1658 en van het Gereformeerd Dopen in jaartal terug gaand van 1695 naar 1629.

  • Dopen van de R.K. parochie St. Jan’s Onthoofding 1658-1811
  • Trouwen van de R.K. parochie St. Jan’s Onthoofding 1658-1811
  • Dopen van de gereformeerde kerk 1629-1811
  • Trouwen van de gereformeerde kerk 1702-1811
  • Trouwen voor het gerecht 1695-1811

Uiteraard zitten in de gegevens van 1629-1811 nog wat hiaten. Degenen die zich met genealogie bezig houden, weten dat naarmate het onderzoek dichter bij 1700 en eerder komt, de achternamen vaak ontbreken. Geprobeerd wordt deze door middel van allerlei combinaties van gegevens zoveel mogelijk te achterhalen.

Daarnaast zijn de gegevens van rouwadvertenties en bidprentjes, die Oud Zoeterwoude ter beschikking staan, verwerkt in de genealogie. Vaak krijgt Oud Zoeterwoude ook nog informatie van mensen die bijvoorbeeld in Zoeterwoude zijn geboren en naar elders zijn verhuisd dan wel van mensen die van buitenaf juist naar Zoeterwoude zijn verhuisd. Die gegevens worden ongecontroleerd verwerkt.

Met de update van september 2016 is het aantal personen in ons genealogie bestand de  50.000 gepasseerd.

Momenteel worden de kerkelijke begraafregisters verwerkt en getracht de hiaten uit de kerkregisters in te vullen.

Voor de genealogie… klik hier

Problemen met zoeken op de pagina Genealogie?

Na een update van onze pagina Genealogie kan het gebeuren dat de gegevens van de Genealogie mogelijk niet goed te vinden zijn. Wanneer u de toetscombinatie Ctrl-F5 intoetst op de pagina “Genealogie van de bevolking van Zoeterwoude“, zal het probleem zijn opgelost.
Het cachegeheugen, waar oude informatie op uw computer over deze pagina is opgeslagen, wordt hiermee geleegd.

Facebooktwitter