Tentoonstelling ‘Boerenleven in Zoeterwoude’

Door de eeuwen heen hebben de boeren het agrarische karakter van Zoeterwoude vorm gegeven. Nog altijd verdienen een redelijk aantal boeren er hun boterham.
Bijzondere foto’s, fragmenten, voorwerpen en attributen van de boerderij zijn de komende maanden te zien in Oudheidkamer Suetanborgh.

De expositie geeft een beeld van de agrarische sector in Zoeterwoude. Aan de hand van foto’s en tal van voorwerpen van de boerderij, ontstaat een goede indruk hoe het er vroeder aan toe ging. Welke attributen zijn er zoal te zien? In willekeurige volgorde: hoosschop, baggerbeugel met schouderlap, zeis, handzeis, sikkel, haarhamer, disteltrekker, waterschop, kantensteker, hooispade, cultivator, pikhaak, hooilier, een apparaat om een koe te fixeren, polderboomklos enz.
Er is een oeroude melkbussenhandkar, uiteraard met melkbussen, een teems en een melkpint. Er is ook allerlei informatie over het ‘monsteren’ van de melk te zien. Vroeger lag het ‘episch centrum’ van het melk-monsteren in Zoeterwoude bij de familie Van Bemmelen aan de Schenkelweg.

Gewijzigde openingstijden
Met de nieuwe tentoonstelling zijn gelijktijdig de gewijzigde openingstijden ingegaan.
Vanaf nu is Suetanborgh iedere derde zondag van de maand open van 13.00 tot 16.00 uur.
De deur is dus een uur eerder open dan u gewend was en die gaat om 4 uur in plaats van 5 uur weer dicht.
Ook iedere tweede donderdag van de maand van 19.00-21.00 uur bent u welkom in Suetanborgh aan het Suetanpad 5.

Facebooktwitter