Bestuur

Voorzitter “Oud Zoeterwoude”

Gerard 040716-23-pfZOETERWOUDE. Stichting Oud Zoeterwoude heeft een nieuwe voorzitter. Gerard van der Hoeven heeft het stokje overgenomen van Jos van der Poel die ruim 4 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd.

Met meer dan 650 donateurs neemt Oud Zoeterwoude een belangrijke plaats in binnen de gemeente. Tijdens het voorzitterschap van Van der Poel is het kwartaalblad Suetan vernieuwd en verfraaid. Door de kleurendruk en een groter formaat komen de foto’s aanzienlijk beter over.

In de afgelopen jaren is de historische nieuwsvoorziening van Oud Zoeterwoude via de website en Facebook enorm uitgebreid. Door de inzet van enthousiaste vrijwilligers is heel veel informatie gedigitaliseerd.

Uitdagingen

Voor de nieuwe voorzitter zijn er enkele uitdagende thema’s. Het bestuur gaat onderzoeken of de stichting in een ruimere accommodatie zich beter kan presenteren dan nu.
De ruimte en mogelijkheden in de op 4 september 1982 geopende oudheidkamer Suetanborgh zijn beperkt. Het vinden van een andere, representatieve accommodatie is een flinke uitdaging.

Oud Zoeterwoude gaat actie voeren om meer mensen – al dan niet actief – te betrekken bij alles wat met het verleden van Zoeterwoude te maken heeft.

Op donderdagavond 29 september werd een brainstormsessie gehouden met de achterban van Oud Zoeterwoude om beleidslijnen en de gewenste koers voor de komende jaren uit te stippelen.

Voorzitter:
Gerard van der Hoeven
‘t Watertje 34
2381 EH Zoeterwoude
Tel. 06 – 28 33 41 72

Vice-voorzitter:
Harry van den Akker
Zonnegaarde 58
2381 LP Zoeterwoude
tel. 071 – 580 10 37

Secretaris:
Henny Wittenaar
Burg. Slicherstraat 7
2381 XH Zoeterwoude
tel. 071 – 580 31 68

Penningmeester:
Wim Zandbergen
Dr. Kortmannstraat 29
2381 BJ Zoeterwoude
tel. 071 – 580 32 20

Bestuurslid:
Astrid van der Heide – van der Hoeven
Fuut 48
2381 KN Zoeterwoude
tel. 071 – 580 30 96

Bestuurslid:
Vacant

Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude verricht haar werkzaamheden geheel onbezoldigd.

Facebooktwitter